1 O Nofoaga O Le Ekalesia a Iesu Keriso i Hawke's Bay